Annika Wennersten

researcher at Department of Philosophy, Theoretical Philosophy; Affiliated

Email:
Annika.Wennersten[AT-sign]filosofi.uu.se
Telephone:
+4618-471 2291
Fax:
018-471 7370
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postal address:
Box 627
751 26 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Magisterexamen i Praktisk filosofi (Uppsala universitet vt-2007)

Jag inledde mina doktorandstudier höstterminen 2008 och antogs som en av de första till den nya forskarutbildningen i ”Filosofihistoria”.

Mina tidigare studier inkluderar förutom praktisk filosofi även en hel del teoretisk filosofi, biologi, miljövård, miljö & utvecklingsstudier, paleontologi, tyska samt enstaka kurser i teologi, matematik och fysik.

Mina huvudintressen är filosofins historia, moralfilosofi, moralpsykologi, klassisk kunskapsteori och metafysik, samt förhållandet mellan filosofi och biologi.

Min forskning kommer att fokusera på 1700-talets praktiska filosofi – främst Immanuel Kant och Jean-Jacques Rousseau. Stort utrymme kommer att tillägnas grunden för Kants etik, vilken bottnar i hans antropologiska tankar. Här, samt i hans psykologiska analyser finner vi flera viktiga faktorer som tillsammans kan ge oss en mer komplett bild än den som mer eller mindre slentrianmässigt förs fram med hänvisning till Kants välkända (men långtifrån entydiga) kommentarer i verk som Grundlegung och Kritik der praktischen Vernunft.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.