Patrik Lind

PhD student at Department of Social and Economic Geography

Email:
patrik.lind[AT-sign]kultgeog.uu.se
Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är idag deltidsdoktorand. Som forskare undersöker jag processen att flytta ansvaret för regional utveckling till landsting, och huruvida det nya ansvaret inom landstingen uppfattas vara ändamålsenligt eller inte. Min forskning är finansierad av min arbetsgivare, Region Gävleborg, där jag också jobbar som avdelningschef för Samhällsmedicin, en strategisk utredning och analysverksamhet.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.