Mikael Wingård

lecturer at Department of Social and Economic Geography

Email:
Mikael.Wingard[AT-sign]kultgeog.uu.se
Telephone:
+4618-471 2517
Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har lärarlegitimation för gymnasiet i biologi, geografi, kemi och naturkunskap. Jag har en fil. lic. i geografi och arbetar efter pension som timanställd universitetsadjunkt på Kulturgeografiska institutionen. Jag är kursledare för VFU i geografi (verksamhetsförlagd utbildning inom ämneslärarprogrammet) samt har en del undervisning på grundutbildningen i geografi.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.