Mikael Wingård

lecturer at Department of Social and Economic Geography

Email:
Mikael.Wingard[AT-sign]kultgeog.uu.se
Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har lärarlegitimation för gymnasiet i biologi, geografi, kemi och naturkunskap. Jag har en fil. lic. i geografi och arbetar efter pension som timanställd universitetsadjunkt på Kulturgeografiska institutionen. Jag är ansvarig för VFU i geografi (verksamhetsförlagd utbildning inom ämneslärarprogrammet) och arbetar under vt 2021 med utformning av kursen VFU III som ska ges första gången ht 2021.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.