Per Pettersson

visiting professor at Uppsala Religion and Society Research Centre

Email:
per.pettersson[AT-sign]kau.se
Telephone:
+4618-471 2183
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postal address:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskning om religiös förändring ur ett tjänsteperspektiv

Per Pettersson är docent i religionssociologi och verksam som forskare vid Centrum för studier av Religion och Samhälle vid Uppsala universitet och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Han har medverkat i ett flertal internationella forskningsprojekt om religiös och social förändring, välfärd och religion, majoritetskyrkor, religiösa minoritetsgrupper, ungdomars värderingar, konfirmandundervisning m.m. I sin doktorsavhandling ”Kvalitet i livslånga tjänsterelationer” (Verbum 2000) undersökte han hur människor uppfattar sin relation till kyrkan och vad som upplevs vara kvalitet och värde vid de tillfällen man är i kontakt med kyrkan. Han har tidigare under 20 år varit stiftsadjunkt i Karlstads stift och arbetat med olika former av utvecklingsarbete inom Svenska kyrkan, bland annat som chef för stiftskansliets församlingsavdelning. För närvarande medverkar han som forskningskoordinator i styrgruppen för forskningsprogrammet ”The Impact of Religion” samt i två av programmets temaområden, nr 1 och 5. Han medverkar även i några andra projekt; ett nordiskt jämförande forskningsprojekt ”NOREL” om religion i det offentliga rummet; ett samarbetsprojekt med Sydafrika om religion och välfärd; samt i ett jämförande europeiskt forskningsprojekt om konfirmandundervisning. Hans huvudsakliga forskningsintresse rör:

* Religiös förändring och sekularisering
* Värderingar och värderingsförändringar
* Relationer mellan individ och institutionell religion
* Religion ur ett tjänsteperspektiv
* Organisation och ledarskap inom religiösa organisationer
* Kvalitet i idéburna organisationers verksamhet
* Social ekonomi och socialt kapital i den tjänsteteoretiska referensramen
* Frivilligorganisationers (”social ekonomi”) roll och funktion som välfärdsaktörer
* Religionens roll och funktion i kris- och katastrofsituationer

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.