Ravi Dar

PhD student at Department of Business Studies

Email:
ravi.dar[AT-sign]fek.uu.se
Telephone:
+4618-471 2812
Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorand i företagsekonomi

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskning

Mitt forskningsprojekt rör beslutstödssystem, mer precist Business Intelligence. Det handlar om att förstå fenomet ur olika perspektiv. I grunden är frågan varför många organisationer uppfattar dåligt värde trots stora investeringar i informationssystem Löften om bättre beslutsfattande och organisatoriska processer kan sällan uppfyllas. Mitt intresse är att resonera hur diskurser och practice påverkar förväntningar och erfarenheter av BI.

Projektet är finansierat genom forskningsskolan Management & IT.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.