Oscar Almén

Affiliated Researcher at Department of Government, Faculty; Affiliates

Email:
oscar.almen[AT-sign]statsvet.uu.se
Visiting address:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Short presentation

I am a research fellow at the department since 2010. Since finishing my PhD in 2005 on China's local People's Congresses I have continued to study local politics, democratization and the state-civil society relationships in a number of research projects. My current research project is a study of local governance diversity in China.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är forskare vid statsvetenskapliga institutionen sedan 2010. Min forskningsinriktning rör frågor om politiskt deltagande, ansvarsutkrävande, demokratisering och relationen mellan stat och civilsamhälle, med specifikt fokus på Kina. Jag disputerade 2005 vid institutionen för freds och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet. Sedan dess har jag medverkat i tre forskningsprojekt (2006-2014) som på olika sätt undersökt Kinas politiska utveckling, med fokus på lokalpolitik.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Oscar Almén