Sandra Olsson

Human resources generalist at Department of History

Email:
sandra.olsson[AT-sign]hist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1540
Fax:
018-471 1528
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Hösten 2009 började jag arbeta som personaladministratör vid filosofiska institutionen och vid historiska institutionen. Jag arbetar med både operativa och strategiska personalärenden och stödjer prefekterna i personalarbetet och ansvarar för all personaladministration vid institutionerna. From juni 2013 arbetar jag heltid vid historiska institutionen.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Sedan 2000 har jag intresserat mig för personalfrågor, psykologi och mänskliga beteenden. HT-02 började jag därför på personalvetarprogrammet, med inriktning mot pedagogik och personalutveckling. Våren 2006 tog jag ut min filosofie kandidatexamen och hade då utöver min examen läst extra avtalsrätt, ekonomi och psykologi. Hösten 2006 hade jag en praktikplats på IPF - institutet för personal- och företagsutveckling, då lett av Carin Eriksson Lindvall. Våren 2007 ledde min praktik till mitt första vikariat som personaladministratör på personalavdelningen på Uppsala universitet. Där var jag framförallt ansvarig för att bevaka företrädesrätter, professorstillsättningar och utlysningar av kungörelser. Detta arbete ledde mig sedan vidare till ett vikariat på Rudbecklaboratoriet och personaladministration på dåvarande institutionen för genetik och patologi. Och efter en tid där fick jag min första tillsvidareanställning där jag är nu. Att arbeta med personalfrågor är det roligaste, jobbigaste, lättaste, svåraste, krångligaste och härligaste som finns. Ingen dag är den andra lika på arbetet.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Sandra Olsson