Jakob Hedberg

researcher at Department of Surgical Sciences, Upper Abdominal Surgery

Email:
jakob.hedberg[AT-sign]surgsci.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag delar min tid mellan att vara överläkare och forskare. Jag har ansvar för esofagus -och ventrikelcancerkirurgi, men arbetar även med andra operationer i dessa organsystem. Jag arbetar också med att optimera vården regionalt och nationellt i mitt uppdrag som processledare för dessa diagnoser på Regionalt cancercentrum (RCC).

Min forskning handlar om att utveckla och välja bästa tillgängliga behandling till varje enskild patient och att erbjuda förstklassig jämlik vård.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.