Sari Thunberg

Financial and human resources administrator at Department of Neuroscience, Landtblom: Neurology

Email:
sari.thunberg[AT-sign]neuro.uu.se
Telephone:
+4618-6115034
Visiting address:
Room UAS Ing. 85, 2 tr Akademiska sjukhuset
Ingång 85, 2 tr
SE-751 85 Uppsala
Sweden
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Ekonomi- och personaladministratör vid Institutionen för neurovetenskap. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är ekonomiadministration, personaladministration och i det ingår doktorandadministration. Arbetar även med studieadministrativa arbetsuppgifter inom grundutbildningen på läkarprogrammet och fristående kurser på avancerad nivå.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Sari Thunberg