Victoria Enkvist

Senior lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Victoria.Enkvist[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2030
Mobile phone:
+46 70 1679847
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

researcher at Uppsala Religion and Society Research Centre

Mobile phone:
+46 70 1679847
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postal address:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Victoria Enkvist är doktor i konstitutionell rätt och lärare vid Juridiska fakulteten. Hennes forskning fokuserar på fri- och rättigheter och på konstitutionell rätt i vid bemärkelse.

Enkvist är biträdande temaledare i forskningsprogrammet Impact of religion - challenges for Society, Law and Democracy.

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Interna uppdrag

Vice ordförande i juridiska doktorandrådet, 2008

Ledamot i Juridiska fakultetens fakultetsnämnd, 2008

Suppleant i rekryteringsgruppen,

Externa uppdrag

Bitr programledare tema 2, Impact of Religion 2014-

Bisträdande forskningssamordnare vid Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa, 2009.

Undervisningserfarenhet

Terminskurserna 1 och 6.

Fördjupningskurser: Makt och rätt, Mänskliga rättigheter, asylrätt och humamitär rätt, Likabehandling och diskriminering, Democracy and human rights och Grundläggande rättigheter i Europa- teori och praktik.

Annan undervisning: Yttrande- och tryckfrihetsrätt på medie- och kommunikationsvetenskapliga institutionen, demokratiutveckling, Juridik på samhällsvetarprogrammet, Religionsfrihet i religiösa och sekulära kulturer (mastersprogram).


Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.