Petter Tistedt

visiting researcher at Department of History of Science and Ideas

Email:
petter.tistedt[AT-sign]idehist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1488
Fax:
018-504422
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Postal address:
Box 629
751 26 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mina forskningsintressen rör främst mediehistoria, samhällsvetenskapernas historia samt 1900-talets politiska historia. Jag disputerade 2013 på avhandlingen Visioner om medborgerliga publiker: Medier och samhällsreformism under 1930-talet (Symposion). I avhandlingen studerade jag hur svenska socialreformister använde massmedia såsom press, böcker, radio och utställningar för att engagera allmänheten att diskutera aktuella samhällsfrågor. Läs avhandlingens inledning.

För närvarande är jag sysselsatt med två nya forskningsprojekt:

1. Homo elector: Väljaren i samhällsvetenskap, politik och reklam under mellankrigstiden.
Med empirisk utgångspunkt i den svenska mellankrigstiden kommer detta projekt att utforska hur kategorin ”väljare” formades mellan politik, samhällsvetenskap och reklam: från politiska debatter och valstatistiska studier till utformningen av valreklam. Framför allt är projektet avsett att frilägga de sätt som väljarnas åsikter uppmuntrades, kategoriserades och bedömdes i exempelvis debatter, folkbildning, vetenskapliga studier och valkampanjer. Undersökningen handlar om hur lösningar utformades på demokratins grundläggande problem: hur kan ”folket” representeras på ett politiskt legitimt sätt? Omkring denna fråga fanns ett transnationellt utbyte som gör det möjligt att utforska hur det moderna Sverige växte fram i ett internationellt sammanhang. (Finansieras av Vetenskapsrådet.)

2. Reklam för demokrati? Normbildning kring politisk reklam under mellankrigstiden.
Projektets syfte är att undersöka mellankrigstidens förhoppningar på och problematiseringar av de moderna reklammetodernas användningar inom politiken. Frågor som står i centrum för undersökningen är: Vilka uppfattningar om demokratins innebörd och värde underbyggde de argument som användes i diskussionerna om relationen mellan reklam och politik? Hur omsattes sådana uppfattningar i det reklammaterial – exempelvis annonser, vykort, affischer och flygblad – som producerades till politiska kampanjer? (Finansieras av Ridderstads stiftelse.)

Båda projekten är utarbetade inom det mångdisciplinära forskningssamarbetet ”Kunskapssamhällen: Kommunikation och organisation 1800–2020".

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.