Ylva Arvidsson

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
ylva.arvidsson[AT-sign]jur.uu.se
Visiting address:
Munken 3, Västra Ågatan 24
SE-75309 Uppsala
Sweden
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Ylva Arvidsson är doktorand vid juridiska institutionen. Hon forskar om nationellt genomförande av EU-rätt och svenska kommuner. Fokus är på luftföroreningar från vägtrafik i en EU-rättslig och nationell kontext. Bl.a. luftkvalitetsdirektivet och dess gränsvärden om partiklar (PM10 och PM2,5) och kvävedioxid.

Bred och djup undervisningserfarenhet från Uppsala universitet, Lunds universitet, Örebro universitet, SLU och Högskolan Dalarna samt Celsiusskolan.

Notariemeritering vid Örebro tingsrätt.

Curriculum Vitae (in short)

Doctoral candidate in Environmental law 2007- (The Faculty of Law at Uppsala University, Sweden)

Junior lecturer, Law, 2005-2006 (The Department of Behavioural, Social and Legal Sciences at Örebro University, Sweden)

Court clerk 2002-2005 (Örebro District Court, Sweden)

Education

M.Sc. 2001 (The International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund University, Sweden) - www.iiiee.lu.se

LL.M. 2000 (The Faculty of Law at Lund University, Sweden) - www.jur.lu.se

Research Project

Enforcement of Environmental Law - A Study of how the Swedish Government can Govern Environmental Authorities at the National, Regional and Local Levels

Research and Teaching Interests

Environmental law, Public law, EU law and International law

Publication in English

The Precautionary Principle - Experiences from Implementation into Swedish Law (IIIEE Reports 2001:7) - www.iiiee.lu.se

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Ylva Arvidsson forskar om nationellt genomförande av EU-rätt, svenska kommuner och luftkvalitet.

Forskningen är offentligrättslig med tonvikt på konstitutionell rätt, kommunalrätt och förvaltningsrätt. Valet av tillämpningsexempel och fallstudier innebär att även miljörätt, "trafikrätt" och fastighetsrätt - samt EU-rätt - är centrala för den bedrivna forskningen.

Som tillämpningsexempel har Ylva Arvidsson luftkvalitet i utomhusluft, gränsvärden i direktiv 2008/50/EG (luftkvalitetsdirektivet) och nationella miljökvalitetsnormer. Fokus är på luftföroreningarna partiklar (PM10 och PM2,5) och kvävedioxid (NO2) från motordriven vägtrafik i tätorter.

Forskningen omfattar tre fallstudier om nationellt genomförande av EU-rätt avseende luftkvalitet. Den första fallstudien avser åtgärdsprogram enligt miljöbalken och luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477). I den andra - och viktigare - fallstudien analyseras trafik- och fordonsinriktade rättsliga styrmedel (åtgärder) som miljözon, dubbdäcksförbud, hastighetsbegränsning och trängselskatt. Den tredje - och nog viktigaste - fallstudien är inriktad på trafikmängd och bebyggelse. Fokus är på planläggning och enskilda planer som är reglerade i plan- och bygglagen.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Ylva Arvidsson