Pär Eriksson

Conservator at Museum of Evolution, Palaeontology and mineralogy

Email:
par.eriksson[AT-sign]em.uu.se
Mobile phone:
+46 70 4250890
Visiting address:
Norbyvägen 22
752 36 Uppsala
Postal address:
Norbyvägen 16
752 36 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är Paleontologisk konservator vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. Jag började arbeta vid museet 2003, och med konservering sedan 2006. Arbetet omfattar avgjutningar, kopieringar och lagningar av fossilt material. Min utbildning fick jag dels vid National Museum of Wales, Natural History, i Cardiff, samt utbildning i avgjutningsteknik vid Lars Chaeders LC Formteknik i Norrköping och silikonavgjutningar samt avanserad formbyggnad vid Niklas Hermanssons Fixas i Rävlända.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Pär Eriksson