Lotta Lerwall

Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Lotta.Lerwall[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2015
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Juris kandidatexamen, Uppsala universitet 1995

Juris doktorsexamen i offentlig rätt, Uppsala universitet 2001

Docent i offentlig rätt, Uppsala universitet 2011

Professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet 2018

Ledamot i Kungliga Vetenskapssamhället Uppsala 2019

Interna uppdrag

Ordförande i juridiska institutionens jämställdhetsgrupp (2001-2003)

Ledamot i fakultetsnämnden (2005-2011)

Ordförande i juridiska fakultetens valberedning (2011-2014)

Ledamot i bedömningsgrupp rörande misstänkt vetenskaplig oredlighet (2013)

Ledamot i styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder (2013-2018)

Ledamot i styrelsen för Institutet för utbildningsrätt (2015-)

Ordföranden i styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder (2018-)

Handledare för Ewa Axelsson och Kavot Zillén (disputerade) samt Mikael Ruotsi och Peter Ramsjö (pågående)

Ledamot i betygsnämnder

Externa uppdrag

Juridisk kvalitetsgranskare, Skolinspektionen, granskningsprojekt om statens roll i den offentliga livsmedelskontrollen (2014)

Ledamot i Vetenskapsrådets elektorsförsamling (2015)

Expert i statlig utredning om politisk information i skolan, SOU 2016:4

Ledamot i bedömargrupp av examensarbeten, juridiska institutionen, Stockholms universitet (2017)

Sakkunnig i tillsättningsärende, universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot medicinsk rätt, Umeå univesitet (2017)

Juridisk referensperson, Skolinspektionen, inför kvalitetsgranskning av huvudmännens klagomålshantering (2017)

Granskare av doktorandprojekt Umeå universitet, Göteborgs universitet

Utmärkelser

Gunilla Strömholmstipendiat (2002)

Intresseområden

Utbildningsrättsliga frågor, ssk rörande skolväsendet, statlig styrning och kontroll/tillsyn över offentlig förvaltning, rättssäkerhetsfrågor, mänskliga rättigheter i både regionalt och globalt perspektiv.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.