Lotta Lerwall

professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Lotta.Lerwall[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2015
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Examina m.m.

Professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet 2018

Docent i offentlig rätt, Uppsala universitet 2011

Juris doktorsexamen i offentlig rätt, Uppsala universitet 2001

Juris kandidatexamen, Uppsala universitet 1995

Vissa anställningar

Universitetslektor i förvaltningsrätt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Universitetslektor i förvaltningsrätt vid institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet

Interna uppdrag

Ledamot i styrelsen för Institutet för utbildningsrätt (2015)

Ledamot i styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder (2013)

Ordförande i juridiska fakultetens valberedning (2011-2014)

Huvudhandledare för jur.dr. i medicinsk rätt Kavot Zillén (2013- disp. 2016)

Ledamot i bedömningsgrupp rörande misstänkt vetenskaplig oredlighet (2013)

Biträdande handledare för Kavot Zillén (2011-2013)

Biträdande handledare för jur.dr. i medicinsk rätt Ewa Axelsson (disp. 2010)

Ledamot i fakultetsnämnden (2005-2011)

Ordförande i juridiska institutionens jämställdhetsgrupp (2001-2003)

Externa uppdrag

Ledamot i betygsnämnd, Statsvetenskapliga fakulteten (2017)

Ledamot i bedömargrupp av examensarbeten, juridiska institutionen, Stockholms universitet (2017)

Sakkunnig i tillsättningsärende, universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot medicinsk rätt, Umeå univesitet (2017)

Juridisk referensperson, Skolinspektionen, inför kvalitetsgranskning av huvudmännens klagomålshantering (2017)

Ledamot i Vetenskapsrådets elektorsförsamling (2015)

Expert i Utredningen om politisk information i skolan U 2014:13 (2014-2015)

Juridisk kvalitetsgranskare, Skolinspektionen, granskningsprojekt om statens roll i den offentliga livsmedelskontrollen (2014)

Närläsare vid doktorand Ulrika Sandéns slutseminarium, Juridiska institutionen, Umeå universitet (2009)

Närläsare vid doktorand Sylwia Nilssons tvåårsprövning, Juridiska institutionen, Umeå universitet (2003)

Utmärkelser

Gunilla Strömholmstipendiat (2002)

Intresseområden

Förvaltningsrätt, utbildningsrätt, socialrätt, mänskliga rättigheter folkrätt och EU-rätt

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.