Lotta Lerwall

Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Lotta.Lerwall[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2015
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Juris kandidatexamen, Uppsala universitet 1995

Juris doktorsexamen i offentlig rätt, Uppsala universitet 2001

Docent i offentlig rätt, Uppsala universitet 2011

Professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet 2018

Ledamot i Kungliga Vetenskapssamhället Uppsala 2019

Interna uppdrag

Ordförande i juridiska institutionens jämställdhetsgrupp (2001-2003)

Ledamot i fakultetsnämnden (2005-2011, 2020-)

Ordförande i juridiska fakultetens valberedning (2011-2014)

Ledamot i bedömningsgrupp rörande misstänkt vetenskaplig oredlighet (2013)

Ledamot i styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder (2013-2018)

Ledamot i styrelsen för Institutet för utbildningsrätt (2015-2020)

Ordföranden i styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder (2018-)

Ordförande i styrelsen för Institutet för utbildningsrätt (2020-)

Ledamot i styrelsen för HERO (2021-)

Handledare för Ewa Axelsson, Kavot Zillén och Mikael Ruotsi (disputerade) samt Peter Ramsjö (pågående), Sara Lundberg (pågående)

Externa uppdrag

Juridisk kvalitetsgranskare, Skolinspektionen, granskningsprojekt om statens roll i den offentliga livsmedelskontrollen (2014)

Ledamot i Vetenskapsrådets elektorsförsamling (2015)

Expert i statlig utredning om politisk information i skolan, SOU 2016:4

Ledamot i bedömargrupp av examensarbeten, juridiska institutionen, Stockholms universitet (2017)

Sakkunnig i tillsättningsärende, universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot medicinsk rätt, Umeå universitet (2017)

Juridisk referensperson, Skolinspektionen, inför kvalitetsgranskning av huvudmännens klagomålshantering (2017)

Granskare av doktorandprojekt Umeå universitet, Göteborgs universitet

Expert i den statliga utredningen om en effektivare tillsyn över diskrimineringslagen, SOU 2020:79

Expert i den statliga utredningen A 2019:03, Vissa frågor i diskrimineringslagen

Expert i den statliga utredningen U 2020:01, Mer tid till undervisning

Ledamot i betygsnämnder

Utmärkelser

Gunilla Strömholmstipendiat (2002)

Intresseområden

Utbildningsrättsliga frågor, ssk rörande skolväsendet, statlig styrning och kontroll/tillsyn över offentlig förvaltning, rättssäkerhetsfrågor, mänskliga rättigheter i både regionalt och globalt perspektiv.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Lotta Lerwall