Patrik Bremdal

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Patrik.Bremdal[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7991
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

DLL in Constitutional Law. Researcher and lecturer in Public Law and Constituional Law. Fokus on matters relating to Democracy, Power and Accountability. Interested in the relations between different actors in the public sphere especially relating to parliament and the Government.

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

  • Jur kand 2004
  • Jur dr 2011
  • Lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter 2017

Intresseområden

Konstitutionell rätt, offentlig rätt, demokratifrågor och mänskliga rättigheter.

Interna uppdrag

Medlem i Mentorsnätverket

08/09 Ledamot av Juridiska institutionens forskningsutskott

08/09 Ordförande i Juridiska doktorandrådet

06/08 Ledamot av Juridiska institutionens jämställdhetsgrupp

Tidigare bl.a ledamot av Juridiska fakultetsnämnden och ledamot av Juridiska institutionens utbildningsutskott

Undervisningserfarenhet

Terminskurs 1 och 6

Masterprogram i mänskliga rättigheter

Makt och rätt

Konstitutionell rätt

Rektorsutbildningen

Uppdragsutbildning

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.