Marie Ulväng

researcher at Department of Economic History

Email:
Marie.Ulvang[AT-sign]ekhist.uu.se
Visiting address:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

researcher at Department of History

Email:
marie.ulvang[AT-sign]ekhist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1538
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Academic merits: PhD

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag heter Marie Ulväng och är i vanliga fall verksam som forskare och lärare vid Ekonomisk-historiska institutionen. Sedan början av året arbetar jag inom projektet Gender and Work (gaw.hist.uu.se) vid Historiska institutionen.

Jag har min grundutbildning i etnologi och konstvetenskap, är utbildad i sömnad och mönsterkonstruktion vid Stockholms Tillskärarakademi och har arbetat som antikvarie med textil inriktning vid Jämtlands läns museum. Den här våren har jag ingen undervisning, men tidigare terminer har jag undervisat i ekonomisk historia, materiell kultur, modevetenskap och textilvetenskap. Mina forskningsintressen är framför allt kläder, textilier och mode, tillverkning och konsumtion samt försörjningsstrategier och genusarbetsdelning under perioden 1770-1930. I avhandlingen Klädekonomi och Klädkultur. Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet (Gidlunds förlag 2012) analyserar jag bevarade och boupptecknade plagg utifrån kunskapen om utbudet av textila varor, rådande modestilar, textilindustrins framväxt, handelns avreglering och undersökningsområdets ekonomiska förutsättningar.

Jag är lokalredaktör för Historisk tidskrift (HT), kassör i Länsforskningsrådet för Uppsala län, suppleant i föreningen Handarbetets Vänner (HV) och kläddomare i Postrodden över Ålands hav.

Research

Pågående forskningsprojekt:

Huslighet och hälsokonsumtion. Nya varor, nya vanor och förändrade hushållsstrategier i Sverige 1880-1930", Vetenskapsrådet

Kvinnors arbete under tidig svensk industrialisering: konstruktion och realitet”, Handelsbankens forskningsstiftelser

Spices and Stockings: studies of the early modern consumption.
A Nordic/Southern European Comparative approach”, The Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences (NOS - HS)

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.