Åse Hedemark

Senior lecturer/Associate Professor at Department of ALM

Email:
Ase.Hedemark[AT-sign]abm.uu.se
Telephone:
+4618-471 2598
Visiting address:
Room 3-0019 Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postal address:
Box 625
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Inst. för ABM. Jag är också vetenskaplig ledare för forskningsnoden Kultur - demokrati- medborgarskap som är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt på hist. fil. fakulteten. Mitt forskningsintresse berör till stora delar folkbibliotek både som verksamhet och institution.Jag har också i både forsknings- och undervisningssammanhang studerat användare av olika informationsförmedlande tjänster såsom bibliotek.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.