Magnus Lindberg

researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences

Email:
magnus.lindberg[AT-sign]pubcare.uu.se
Visiting address:
BMC, Husargatan 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Medicine doktor inom ämnet Vårdvetenskap. Verksam som klinisk lektor med klinisk tjänstgöring inom Landstinget Gävleborg. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, tjänstgöring som sjuksköterska och forskning. Ingår i forskargruppen inom Vårdvetenskap och i den interdisciplinära forskargruppen Beteende och Fysioterapi. Är Scholar inom European Academy of Nursing Science.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.