Elin Nilsson

Postdoctoral position at Department of Sociology, Center for social work - CESAR

Email:
elin.nilsson[AT-sign]soc.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Med en bakgrund inom socialpsykologi och senare socialt arbete, disputerade jag 2018 med en avhandling om kommunikation hos par som lever med demenssjukdom. Jag använder mig huvudsakligen av multimodal samtalsanalys i min forskning. Centrala teman för min forskning är talet om känsliga ämnen och olika kunskapsanspråk som görs (epistemics) i samtal med äldre par i såväl intervjuer som inom biståndshandläggning.

Keywords: samtalsanalys demens parrelation biståndshandläggning

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Elin Nilsson