Kristina Engwall

Senior lecturer/Associate Professor at Department of Sociology, Center for social work - CESAR

Email:
kristina.engwall[AT-sign]soc.uu.se
Telephone:
+4618-471 5221
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Kristina Engwall disputerade år 2001 i historia vid Örebros universitet med avhandlingen ”Asociala och imbecilla”. Kvinnorna på Västra Mark 1931-1967. Därefter arbetade hon som forskare under drygt tio år på Institutet för Framtidsstudier. År 2008 började hon som forskningsledare med inriktning mot funktionshinder på FoU Södertörn. Hon blev docent i historia år 2010. Från 2012 har hon varit chef för FoU Södertörn och senare FoU Nordväst. År 2020 anställdes Kristina Engwall som lektor på Cesar.

Academic merits: Docent

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Pågående forskningsprojekt:

”'Individens behov i centrum' (IBIC), en metod och modell för att administrera och utföra insatser inom socialtjänsten – ett kritiskt perspektiv", 2021-2024, Forte.

"Förutsättningar för digital daglig verksamhet", 2021 i samverkan med Danvikstull dagliga verksamhet, Verifiering för samverkan, Uppsala universitet.

"Döden på Vipeholm. En undersökning om vården av 'osnygga obildbara sinnesslöa' och möjlig medveten dödssvält", 2021-2024, VR, projektledare Elin Bommenel, Lunds universitet.

"Matchning i praktiken – om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering", 2021-2023, Forte, projektledare Ann-Sofie Bergman.

Avslutade forskningsprojekt:

”Barnperspektivet inom korttidsvistelse LSS”, 2018-2019, FoU Södertörn, tillsammans med Lill Hultman.

”Vuxna med utvecklingsstörning i föräldrahemmet – kritik mot svensk funktionshinderpolitik?” 2013-2017, Forte.

”Frivillig barnlöshet” 2009-2011, FAS.

”Barndom och arbete” 2005-2006, FAS, tillsammans med Gunilla Halldén, Ingrid Söderlind, Mats Sjöberg och Tobias Samuelsson.

”Drömmen om den rätta” 2002-2004, del av programstöd från FAS.

”Barn, behov och brist” 2002-2004, Institutet för Framtidsstudier, tillsammans med Ingrid Söderlind.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Kristina Engwall