Nadia Lovell

visiting teacher at Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology; Employees

Email:
nadia.lovell[AT-sign]antro.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3 H
Postal address:
Box 631
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Nadia Lovell är gästande Universitetslektor i kulturantropologi, med specialisering i genusforskning, medicinsk antropologi och etnicitet och nationalism. Hennes geografiska fältstudier har genomförts i västra Afrika och Kuba. Hon arbetar sedan många år på frågor om religion och migrationer, med specifikt fokus på Voodoo och dess transformation i migratoriska processer.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Nadia Lovell