Maria Lönn

Senior Lecturer/Associate Professor at Centre for Gender Research

Email:
maria.lonn[AT-sign]gender.uu.se
Visiting address:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postal address:
Box 527
751 20 Uppsala

Senior Lecturer/Associate Professor at Centre for Gender Research

Visiting address:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postal address:
Box 527
751 20 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Tvärvetenskaplig forskare med kompetenser inom feministisk fenomenologi, kritiska ras-och vithetsstudier, postkolonial och dekolonial teori. Intresserar mig teoretiskt, empiriskt och politiskt för hur mänsklig hierarki skapas och underhålls via det sinnliga, i synnerhet kopplat till kulturprocesser såsom teater och dans.Pågående aktiv i ett forskningsprojekt om rysk balett, om hur den koloniala tropen "barbaren" manifesteras via ljud och rörelser.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Maria Lönn