Jerry Määttä

Affiliated Researcher at Department of Literature

Email:
Jerry.Maatta[AT-sign]littvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 2959
Fax:
018-471 6187
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Research Interests

Sociology of literature, the modern book market, ecocriticism, science fiction, popular literature, disaster stories, role-playing games, fanzines/fan cultures, literary criticism, and literary prizes and awards.

Publications (selection)

2020

”’Bloody unnatural brutes’: Anthropomorphism, Colonialism and the Return of the Repressed in John Wyndham’s The Day of the Triffids”, in Speculative Vegetation: Plants in Science Fiction, eds. Katherine E. Bishop, David Higgins & Jerry Määttä, New Dimensions in Science Fiction (Cardiff: University of Wales Press, 2020), pp. 32–55

Plants in Science Fiction: Speculative Vegetation, eds. Katherine E. Bishop, David Higgins & Jerry Määttä, New Dimensions in Science Fiction (Cardiff: University of Wales Press, 2020), 254 pp.

Jerry Määttä, Daniel Bodén & Michael Godhe, ”Ett samtal om AI och science fiction”, in AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv, eds. Daniel Bodén & Michael Godhe (Lund: Nordic Academic Press, 2020), pp. 219–241

Karl Berglund, Mats Dahllöf & Jerry Määttä, ”Apples and Oranges? Large-Scale Thematic Comparisons of Contemporary Swedish Popular and Literary Fiction”, in Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, vol. 140, 2019, pp. 228–260

2019

”The Future in Ruins: The Uses of Derelict Buildings and Monuments in Post-Apocalyptic Film and Literature”, in Broken Mirrors: Representations of Apocalypses and Dystopias in Popular Culture, eds. Joe Trotta, Zlatan Filipovic & Houman Sadri, Routledge Interdisciplinary Perspectives on Literature (New York & London: Routledge 2020), pp. 138–156

Kosmologiska pilar/Cosmological Arrows, eds. Caroline Elgh Klingborg, Jerry Määttä & Bettina Schultz (Stockholm: Bonniers Konsthall/Art & Theory, 2019)

”Science fiction – en grundkurs”/”Science Fiction 101”, in Kosmologiska pilar/Cosmological Arrows, eds. Caroline Elgh Klingborg, Jerry Määttä & Bettina Schultz (Stockholm: Bonniers Konsthall/Art & Theory, 2019), pp. 24–33

Essä om skam, smak och science fiction, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2019:1, pp. 73–75

”Tidsresor upphör aldrig att fascinera”, Svenskläraren: Tidskrift för svenskundervisning, vol. 63, 2019:4, pp. 18–19

2018

”Prisade vare böckerna! Om Augustpriset”, in Böckernas tid: Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943, ed. Johan Svedjedal (Stockholm: Svenska Förläggareföreningen, 2018), pp. 577–651

Review of Prizing Children’s Literature: The Cultural Politics of Children’s Book Awards (eds. Kenneth B. Kidd & Joseph T. Thomas, Jr., 2017), Barnboken – tidskrift för barnlitteratur-forskning/Barnboken – Journal of Children’s Literature Research, Vol. 41, 2018, 5 pp.

”Ursula K Le Guin trotsade alla konventioner” [essay on Ursula K. Le Guin], Svenska Dagbladet, 25.1.2018

”Science fiction – en kort introduktion”, OLM: Ordfronts Litterära Magasin, February 2018, pp. 11–13

2017

Review of Malin Alkestrand, Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete (2016), Tidskrift för litteraturvetenskap 2017:2, pp. 66–69

”’All the little things you and I understand and expect from life, such as equality, kindness, justice’. Star Trek som arbetarlitteratur”, in Konstellationer: Festskrift till Anna Williams, eds. Alexandra Borg, Andreas Hedberg, Maria Karlsson, Jerry Määttä & Åsa Warnqvist, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 71 (Möklinta: Gidlunds, 2017), pp. 293–307

Konstellationer: Festskrift till Anna Williams, eds. Alexandra Borg, Andreas Hedberg, Maria Karlsson, Jerry Määttä & Åsa Warnqvist, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 71 (Möklinta: Gidlunds, 2017), 407 pp.

”The Politics of Post-Apocalypse: Ideologies on Trial in John Wyndham’s The Day of the Triffids”, in Science Fiction, Ethics and the Human Condition, eds. Christian Baron, Peter Nicolai Halvorsen & Christine Cornea (New York: Springer, 2017), pp. 207–226

”Sin egen lyckas smed! Om egenutgivningen och fantastiken”, Skrået, 15.2.2017

2016

”Framtiden i ruiner: Förfallen modernitet och främmandegöring i den postapokalyptiska berättelsen”, in Historiens hemvist, vol. 1: Den historiska tidens former, eds. Victoria Fareld & Hans Ruin (Göteborg & Stockholm: Makadam, 2016), pp. 53–80

”De litterära prisernas alkemi”, Författaren 2016:3, pp. 18–21

”Paradoxer i tid och otid: Spänning och nyfikenhet i tidsreseberättelsen”, in Spänning och nyfikenhet: Festskrift till Johan Svedjedal, eds. Gunnel Furuland, Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra Söderlund & Åsa Warnqvist (Möklinta: Gidlunds, 2016), pp. 275–290

Spänning och nyfikenhet. Festskrift till Johan Svedjedal, eds. Gunnel Furuland, Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra Söderlund & Åsa Warnqvist (Möklinta: Gidlunds, 2016), 547 pp.

Review of Orbiting Ray Bradbury’s Mars: Biographical, Anthropological, Literary, Scientific and Other Perspectives (ed. Gloria McMillan, 2013), Journal of the Fantastic in the Arts 93, vol. 26, nr. 2, 2015, pp. 391–394

Review of Green Planets. Ecology and Science Fiction (eds. Gerry Canavan & Kim Stanley Robinson, 2014), Samlaren, vol. 136, 2015, pp. 372–376

2015

"Keeping Count of the End of the World: A Statistical Analysis of the Historiography, Canonisation, and Historical Fluctuations of Anglophone Apocalyptic and Post-Apocalyptic Disaster Narratives”, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, Volume 7, Theme 3, 2015, pp. 411– 432

"Biten av zombier. Därför invaderar de levande döda populärkulturen” [essay on zombies], Aftonbladet, 30.10.2015

"Tillbaka till gårdagens framtid” [essay on Back to the Future Part II], Svenska Dagbladet, 21.10.2015

Brott, kärlek, främmande världar. Texter om populärlitteratur, eds. Dag Hedman & Jerry Määttä (Lund: Studentlitteratur, 2015), 509 pp. [textbook anthology on popular fiction]

”Förord” (tillsammans med Dag Hedman), Brott, kärlek, främmande världar. Texter om populärlitteratur, red. Dag Hedman & Jerry Määttä (Lund: Studentlitteratur, 2015), pp. 7–16 [introduction to textbook anthology]

”Novum, megatext, paratext. Att definiera science fiction”, in Brott, kärlek, främmande världar. Texter om populärlitteratur, eds. Dag Hedman & Jerry Määttä (Lund: Studentlitteratur, 2015), pp. 467–489 [textbook chapter on definitions of science fiction]

Afterword to the new Swedish edition of John Wyndham’s The Day of the Triffids (Triffiderna) (Göteborg: Styxx, 2015), pp. I–XII

2014

Review of Litteratursosiologiske perspektiv (eds. Jofrid Karner Smidt, Tonje Vold & Knut Oterholm, 2013), Nordicom Information 2014:4, pp. 72-75

”Fiktiva farsoter värre än både pest och kolera” [essay on pandemics in film and literature], Svenska Dagbladet, 15.12.2014

”Apocalypse Now and Again: Mapping the Bestselling Classics of the End of the World”, in Jon Helgason et al. (eds.), Hype: Bestsellers and Literary Culture (Lund: Nordic Academic Press, 2014), pp. 147-184

2013

Foreword to the new edition of Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 (Norstedts, 2013), pp. 5-13

2012

Från flygkamrater till rymdrevolutionärer. Om Sven Wernströms tidigaste science fiction. Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning/Journal of Children's Literature Research, Vol. 35, 2012

"Filmen sviker realismen. 'Prometheus' förfuskar sitt samhällskritiska arv", Dagens Nyheter, 4.7.2012

"En romantisk häxmästare har gått ur tiden" [essay on Ray Bradbury], Svenska Dagbladet, 8.6.2012

Review of Främlingskap och främmandegöring. Förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervisningen (eds. Staffan Thorson & Christer Ekholm), Samlaren, 132, 2011, p. 335-344

2011

"'De la liberté de pensée aux franges de la folie': À propos de l'arrivée de la science-fiction et de ses fandoms dans les pays nordiques", Galaxies Science-Fiction, Nouvelle série numéro 13, pp. 67-86 (traduit par Jérôme Lemainque)

"Pengar, prestige, publicitet. Litterära priser och utmärkelser i Sverige 1786?2009", Samlaren, 131, 2010, p. 232-329 (with an English abstract: "Pay, Prestige, Publicity: Literary Prizes and Awards in Sweden, 1786-2009")

"Nyupptäckt bok av Wyndham förutsåg kloning" [essay on John Wyndham's Plan for Chaos (2009/2010)], Svenska Dagbladet, 15.4.2011

2010

"'Freedom of Thought to the Brink of Madness': When Science Fiction and its Fandom Arrived in the Nordic Countries", in Marianne Yvenes (et al.), Take Me To Your Leader! The Great Escape Into Space, exhibition catalogue (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2010), p. 234–247

"'Tankefrihet intill vansinnets rand'. När science fiction och dess fandom kom till Norden", in Marianne Yvenes (et. al.), Take Me To Your Leader! The Great Escape Into Space, exhibition catalogue (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2010), p. 97–123

"Kognitiv marknadsföring: Tre definitioner av science fiction", in Michael Godhe & Jonas Ramsten (eds.), Möjliga världar. Tekniken, vetenskapen och science fiction (Stockholm: Carlssons, 2010), p. 50–70

"Den apokalyptiska lockelsen" [On disaster stories as a genre], Ord & Bild 2010:1–2, p. 153–159

Review of Litteratur som livskunskap. Tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning (eds. Skans Kersti Nilsson & Torsten Pettersson, 2009), Samlaren, 130, 2009, p. 348–350

2009

"Priset som säljer böckerna" [On the August Prize], Upsala Nya
Tidning, 22.11.2009

"Med boken i örat" [On audiobooks], Ord & Bild 2009:1–2, p. 6–23

”Commercial Market-Arrangement: Defining Science Fiction”, Foundation: The International Review of Science Fiction, vol. 37, nr 103, Summer 2008, p. 96–115

Review of Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, Hamlet eller Hamilton? Litteraturvetenskapens problem och möjligheter (2007), Samlaren, 129, 2008, p. 474–479

Review of Efter femtio år: Aniara 1956–2006. Föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006 (ed. Bengt Landgren, 2007), Samlaren, 129, 2008, p. 452–458

”Läsning som lust och last” [essay on/review of Mikita Brottman’s The Solitary Vice: Against Reading (2008)], Svenska Dagbladet, 18.1.2009

2008

Science fiction i Sverige 1950–1968. En bibliografi, Litteratur och samhälle, volym 38:2 (Uppsala, 2008), 161 pp. [bibliography on science fiction in Sweden in 1950–1968, with an English summary]

2007

”Vårt behov av populärlitteraturforskning är omättligt”, in Eva Heggestad & Anna Williams (eds.), Nya perspektiv på litteratursociologin. Till Johan Svedjedal på 50-årsdagen 29 juni 2006, Litteratur och samhälle, volym 37:2 (Uppsala, 2007), p. 43–46

"Gör konsten oss till sämre människor?" [essay on/review of John Carey’s What Good Are the Arts? (2005/2006)], Svenska Dagbladet, 24.3.2007

2006

Raketsommar. Science fiction i Sverige 1950–1968 (diss.), Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 51 (Lund: ellerströms, 2006), 608 pp. [Ph.D. thesis on science fiction in Sweden in 1950–1968, with an English summary]

2004

"Svenska författare förnyade sf" [essay on/review of Ulrike Nolte’s Schwedische 'Social Fiction'. Die Zukunftsphantasien moderner Klassiker der Literatur von Karin Boye bis Lars Gustafsson (2002)], Svenska Dagbladet, 23.1.2004

"Litterära stjärnfall" [review of Lars Jakobson’s, Ola Larsmo’s and Steve Sem-Sandberg’s Stjärnfall. Om sf (2003)], Upsala Nya Tidning, 12.1.2004

2003

"I skuggan av J. R. R. Tolkien" [on fantasy literature in Sweden], Dalarnas tidningar, 24.12.2003

"En annan modernism? Speglingar av moderniteten i Habsburgväldets tyskspråkiga framtidsfiktioner kring sekelskiftet 1900", Valör. Konstvetenskapliga studier, 2003:2–3, p. 48–69

"Science fiction tvingar oss se med nya ögon", Svenska Dagbladet, 3.6.2003 [essay on/review of John-Henri Holmberg’s Inre Landskap och yttre rymd. Science Fictions Historia del 1 och 2 (Lund: Bibliotekstjänst, 2002 resp. 2003)]

"De längtar till galaxen som icke är", Svenska Dagbladet, 2.1.2003 [essay on/review of Will Brooker’s Using the Force. Creativity, Community and Star Wars Fans (New York: Continuum, 2002)]

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Jerry Määttä