Jerry Määttä

universitetslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Jerry.Maatta[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2959
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Litteratursociologi, den moderna bokmarknaden, ekokritik, science fiction, utopier och dystopier, populärlitteratur, katastrofberättelser, rollspel, fanzines/fankulturer, litteraturkritik, litterära priser och frågor om bildning och skönlitteratur

Pågående forskning

Berättelser om undergången. Det apokalyptiska motivets retorik och ideologi i litteratur och film, ca 1950–2010 (The End of the World: The Rhetoric and Ideology of Apocalypse in Literature and Film, ca. 1950–2010)
Monografi (engelska)

Syftet med projektet är att undersöka den moderna brittiska och amerikanska katastrofberättelsen genom att analysera ett strategiskt urval romaner och filmer från perioden ca 1950–2010. Förutom att skissera det apokalyptiska motivets utveckling kommer studien att fokusera på genrens estetiska och stilistiska särdrag, dess retorik, struktur, lockelse och funktion, liksom några av dess underliggande ideologiska och politiska ståndpunkter. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Sorgesång för ett imperium. John Wyndhams katastrofberättelser 1951–1957 (Elegy for an Empire: The Disaster Stories of John Wyndham, 1951–1957)
Paper(s) (engelska)

Syftet med studien är att analysera John Wyndhams fyra viktigaste romaner vad gäller deras form och struktur samt sociala och historiska kontext, efterkrigstidens och det tidiga kalla krigets Storbritannien. Studien finansieras av ett postdoktoralt stipendium från Wenner-Gren Stiftelserna och genomförs vid The School of English/The Sydney Jones Library, University of Liverpool.

Klok som en bok. Bildning i samtida svensk skönlitteratur (Wise as a Book: Bildung and Contemporary Swedish Fiction)
Monografi/papers (svenska)

Syftet med studien är att undersöka vilken roll bildning och bildningsideal spelar i den samtida svenska skönlitteraturen vad gäller hur den marknadsförs med hjälp av ett traditionellt bildningsideal och hur detta bildningsideal kommer till uttryck på de faktiska böckerna som litterära varor, vilka typer av bildning, kunskap och erfarenheter som faktiskt ryms i de mest ansedda svenska skönlitterära verken, samt hur bildningsidealen kan utnyttjas inom populärlitteraturen. Studien är finansierad av ett postdoktoralt stipendium från Stiftelsen Natur & Kultur.

Anställningar, tjänster och uppdrag (i urval)

 • Universitetslektor (vik.), forskare, gästlärare, postdoktor, timlärare och kursassistent vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 2006–2016
 • Suppleant i styrelsen för Sveriges författarfond (utsedd av regeringen), 2012–2015
 • Redaktör för Samlarens recensionsavdelning, 2011–2014
 • Postdoktoral forskning vid The School of English/The Sydney Jones Library, University of Liverpool, 2010–2011
 • Förlagsredaktionellt arbete på frilansbasis för Wahlström & Widstrand, 2006–2009
 • Opponent på två licentiatavhandlingar, 2004 resp. 2009
 • Medlem av arbetsutskottet (motsv. styrelsen) i Svenska Litteratursällskapet verksamhetsåren 2007 och 2008
 • Redaktionellt arbete för Tidskrift för litteraturvetenskap, recensionsavdelningen, 2005
 • Doktorandrepresentant i forskarutbildningsnämnden vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2002–2005
 • Ledamot i doktorandföreningens vid Litteraturvetenskapliga institutionen (Uppsala universitet) styrelse 2002–2003
 • Offentliga föredrag och seminarier om science fiction och andra ämnen i en rad sammanhang

Utbildning, etc.

 • Docent i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2016
 • Filosofie doktorsexamen i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2006
 • Filosofie licentiatexamen i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2004
 • Filosofie magisterexamen i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2002

Stipendier och utmärkelser

 • Klemmingstipendiet (Kungl. biblioteket), 2016

 • Åke Wibergs stiftelse, 2015

 • Journalistförbundet, 2015

 • Sven och Dagmar Saléns Stiftelse, 2013

 • Helge Ax:son Johnsons stiftelse, 2010

 • Wenner-Gren Stiftelsernas postdoktorsstipendium, 2009

 • Kungl. Vitterhetsakademiens Västeuropastipendium, 2009

 • Helge Ax:son Johnsons stiftelse, 2007

 • Stiftelsen Bokförlaget Natur och Kulturs postdoktorala stöd, 2007

 • Svenska Akademien/Stina och Erik Lundberg stiftelse, 2006

 • Letterstedtska föreningen, 2006

 • Karl och Betty Warburgs fond, 2005

 • Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning, 2005

 • Anders Walls stiftelser, 1998

Publicerat (i urval)

2018

”Prisade vare böckerna! Om Augustpriset”, i Böckernas tid. Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943, red. Johan Svedjedal (Stockholm: Svenska Förläggareföreningen, 2018), s. 577–651

Recension av Prizing Children’s Literature: The Cultural Politics of Children’s Book Awards (red. Kenneth B. Kidd & Joseph T. Thomas, Jr., 2017), Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning/Barnboken – Journal of Children’s Literature Research, Vol. 41, 2018, 5 s.

”Ursula K Le Guin trotsade alla konventioner” [understreckare med anledning av Ursula K. Le Guins bortgång], Svenska Dagbladet, 25.1.2018

”Science fiction – en kort introduktion”, OLM: Ordfronts Litterära Magasin, februari 2018, s. 11–13

2017

Recension av Malin Alkestrand, Magiska möjligheter. Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete (2016), Tidskrift för litteraturvetenskap 2017:2, s. 66–69

”’All the little things you and I understand and expect from life, such as equality, kindness, justice’. Star Trek som arbetarlitteratur”, i Konstellationer. Festskrift till Anna Williams, red. Alexandra Borg, Andreas Hedberg, Maria Karlsson, Jerry Määttä & Åsa Warnqvist, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 71 (Möklinta: Gidlunds, 2017), s. 293–307

Konstellationer. Festskrift till Anna Williams, red. Alexandra Borg, Andreas Hedberg, Maria Karlsson, Jerry Määttä & Åsa Warnqvist, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 71 (Möklinta: Gidlunds, 2017), 407 s.

”The Politics of Post-Apocalypse: Ideologies on Trial in John Wyndham’s The Day of the Triffids”, i Science Fiction, Ethics and the Human Condition, red. Christian Baron, Peter Nicolai Halvorsen & Christine Cornea (New York: Springer, 2017), s. 207–226

"Sin egen lyckas smed! Om egenutgivningen och fantastiken", Skrået, 15.2.2017

2016

”Framtiden i ruiner. Förfallen modernitet och främmandegöring i den postapokalyptiska berättelsen”, i Historiens hemvist, vol. 1: Den historiska tidens former, red. Victoria Fareld & Hans Ruin (Göteborg & Stockholm: Makadam, 2016), s. 53–80

”De litterära prisernas alkemi”, Författaren 2016:3, s. 18–21

”Paradoxer i tid och otid. Spänning och nyfikenhet i tidsreseberättelsen”, i Spänning och nyfikenhet. Festskrift till Johan Svedjedal, red. Gunnel Furuland, Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra Söderlund & Åsa Warnqvist (Möklinta: Gidlunds, 2016), s. 275–290

Spänning och nyfikenhet. Festskrift till Johan Svedjedal, red. Gunnel Furuland, Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra Söderlund & Åsa Warnqvist (Möklinta: Gidlunds, 2016), 547 s.

Recension av Orbiting Ray Bradbury’s Mars: Biographical, Anthropological, Literary, Scientific and Other Perspectives (red. Gloria McMillan, 2013), Journal of the Fantastic in the Arts 93, vol. 26, nr 2, 2015, s. 391–394

Recension av Green Planets. Ecology and Science Fiction (red. Gerry Canavan & Kim Stanley Robinson, 2014), Samlaren, årg. 136, 2015, s. 372–376

2015

"Keeping Count of the End of the World: A Statistical Analysis of the Historiography, Canonisation, and Historical Fluctuations of Anglophone Apocalyptic and Post-Apocalyptic Disaster Narratives”, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, Volume 7, Theme 3, 2015, s. 411– 432

"Biten av zombier. Därför invaderar de levande döda populärkulturen”, Aftonbladet, 30.10.2015

”Tillbaka till gårdagens framtid” [understreckare om Tillbaka till framtiden del II], Svenska Dagbladet, 21.10.2015

Brott, kärlek, främmande världar. Texter om populärlitteratur, red. Dag Hedman & Jerry Määttä (Lund: Studentlitteratur, 2015), 509 s.

”Förord” (tillsammans med Dag Hedman), Brott, kärlek, främmande världar. Texter om populärlitteratur, red. Dag Hedman & Jerry Määttä (Lund: Studentlitteratur, 2015), s. 7–16

”Novum, megatext, paratext. Att definiera science fiction”, i Brott, kärlek, främmande världar. Texter om populärlitteratur, red. Dag Hedman & Jerry Määttä (Lund: Studentlitteratur, 2015), s. 467–489

Efterord till nyutgåvan av John Wyndhams Triffiderna (orig. The Day of the Triffids) (Göteborg: Styxx, 2015), s. I–XII

2014

Recension av Litteratursosiologiske perspektiv (red. Jofrid Karner Smidt, Tonje Vold & Knut Oterholm, 2013), Nordicom Information 2014:4, s. 72-75

”Fiktiva farsoter värre än både pest och kolera” [understreckare om pandemier i film och litteratur], Svenska Dagbladet, 15.12.2014

”Apocalypse Now and Again: Mapping the Bestselling Classics of the End of the World”, i Jon Helgason (m.fl.), Hype: Bestsellers and Literary Culture (Lund: Nordic Academic Press, 2014), s. 147-184

2013

Förord till nyutgåvan av Ray Bradburys Fahrenheit 451 (Norstedts, 2013), s. 5-13

2012

Från flygkamrater till rymdrevolutionärer. Om Sven Wernströms tidigaste science fiction. Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning/Journal of Children's Literature Research, Vol. 35, 2012

"Filmen sviker realismen. 'Prometheus' förfuskar sitt samhällskritiska arv", Dagens Nyheter, 4.7.2012

"En romantisk häxmästare har gått ur tiden" [understreckare med anledning av Ray Bradburys bortgång], Svenska Dagbladet, 8.6.2012

Recension av Främlingskap och främmandegöring. Förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervisningen (red. Staffan Thorson & Christer Ekholm, 2009), Samlaren, årg. 132, 2011, s. 335-344

2011

"'De la liberté de pensée aux franges de la folie': À propos de l'arrivée de la science-fiction et de ses fandoms dans les pays nordiques", Galaxies Science-Fiction, Nouvelle série numéro 13, pp. 67-86 (traduit par Jérôme Lemainque)

"Pengar, prestige, publicitet. Litterära priser och utmärkelser i Sverige 1786-2009", Samlaren, årg. 131, 2010, s. 232-329

"Nyupptäckt bok av Wyndham förutsåg kloning" [understreckare med anledning av John Wyndhams Plan for Chaos (2009/2010)], Svenska Dagbladet, 15.4.2011

2010

"'Freedom of Thought to the Brink of Madness': When Science Fiction and its Fandom Arrived in the Nordic Countries", i Marianne Yvenes (m.fl.), Take Me To Your Leader! The Great Escape Into Space, utställningskatalog (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2010), s. 234–247

"'Tankefrihet intill vansinnets rand'. När science fiction och dess fandom kom till Norden", i Marianne Yvenes (m.fl.), Take Me To Your Leader! The Great Escape Into Space, utställningskatalog (Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2010), s. 97–123

"Kognitiv marknadsföring: Tre definitioner av science fiction", i Michael Godhe & Jonas Ramsten (red.), Möjliga världar. Tekniken, vetenskapen och science fiction (Stockholm: Carlssons, 2010), s. 50–70

"Den apokalyptiska lockelsen" [Om katastrofberättelsen som genre], Ord & Bild 2010:1–2, s. 153–159

Recension av Litteratur som livskunskap. Tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning (red. Skans Kersti Nilsson & Torsten Pettersson, 2009), Samlaren, årg. 130, 2009, s. 348–350

2009

"Priset som säljer böckerna" [Om Augustpriset], Upsala Nya Tidning, 22.11.2009

"Med boken i örat" [Om ljudboken som estetisk upplevelse och produkt på bokmarknaden], Ord & Bild 2009:1–2, s. 6–23

”Commercial Market-Arrangement: Defining Science Fiction”, Foundation: The International Review of Science Fiction, vol. 37, nr 103, Summer 2008, s. 96–115

Recension av Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, Hamlet eller Hamilton? Litteraturvetenskapens problem och möjligheter (2007), Samlaren, årg. 129, 2008, s. 474–479

Recension av Efter femtio år: Aniara 1956–2006. Föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006 (red. Bengt Landgren, 2007), Samlaren, årg. 129, 2008, s. 452–458

”Läsning som lust och last” [understreckare med anledning av Mikita Brottmans The Solitary Vice: Against Reading (2008)], Svenska Dagbladet, 18.1.2009

2008

Science fiction i Sverige 1950–1968. En bibliografi, Litteratur och samhälle, volym 38:2 (Uppsala, 2008)

2007

”Vårt behov av populärlitteraturforskning är omättligt”, i Eva Heggestad & Anna Williams (red.), Nya perspektiv på litteratursociologin. Till Johan Svedjedal på 50-årsdagen 29 juni 2006, Litteratur och samhälle, volym 37:2 (Uppsala, 2007), s. 43–46

"Gör konsten oss till sämre människor?" [understreckare med anledning av John Careys What Good Are the Arts? (2005/2006)], Svenska Dagbladet, 24.3.2007

2006

Raketsommar. Science fiction i Sverige 1950-1968 (diss.), Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 51 (Lund: Ellerströms, 2006)

2004

"Svenska författare förnyade sf" [understreckare med anledning av Ulrike Noltes doktorsavhandling Schwedische 'Social Fiction'. Die Zukunftsphantasien moderner Klassiker der Literatur von Karin Boye bis Lars Gustafsson (2002)], Svenska Dagbladet, 23.1.2004

"Litterära stjärnfall" [recension av Lars Jakobsons, Ola Larsmos och Steve Sem-Sandbergs Stjärnfall. Om sf (2003), utgiven i serien Bonnier Essä], Upsala Nya Tidning, 12.1.2004

2003

"I skuggan av J. R. R. Tolkien" [om fantasylitteraturen i Sverige idag], Dalarnas tidningar, 24.12.2003

"En annan modernism? Speglingar av moderniteten i Habsburgväldets tyskspråkiga framtidsfiktioner kring sekelskiftet 1900", Valör. Konstvetenskapliga studier, 2003:2-3, s. 48-69

"Science fiction tvingar oss se med nya ögon", Svenska Dagbladet, 3.6.2003 [understreckare om John-Henri Holmbergs Inre Landskap och yttre rymd. Science Fictions Historia del 1 och 2 (Lund: Bibliotekstjänst, 2002 resp. 2003)]

"De längtar till galaxen som icke är", Svenska Dagbladet, 2.1.2003 [understreckare om Will Brookers Using the Force. Creativity, Community and Star Wars Fans (New York: Continuum, 2002)]

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.