Anna Sofia Hedberg

senior administrative officer at Faculty Offices, Office for Humanities and Social Sciences

Email:
anna_sofia.hedberg[AT-sign]uadm.uu.se
Telephone:
+4618-471 6982
Mobile phone:
+46 70 4250399
Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Fil.dr, utbildningsledare vid historisk-filosofiska fakulteten, områdeskansliet för humaniora och samhällsvetenskap.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är utbildningsledare vid historisk-filosofiska fakulteten. Som utbildningsledare arbetar jag med utveckling och uppföljning av fakultetens utbildnings- och forskningsverksamhet. Jag ingår i fakultetsledningen som tjänsteman och representant för universitetsförvaltningen. Till mina huvudsakliga arbetsuppgifter hör bl.a. beredning och föredragning av ärenden för historisk-filosofiska fakultetsnämnden, fakultetens beslutande organ.

Jag har själv min akademiska bakgrund vid just historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet och disputerade här med en avhandling i kulturantropologi. Sedan dess har jag arbetat som forskare vid Etnografiska museet i Stockholm, som lektor och forskare vid Högskolan Dalarna samt som vik. lektor och studierektor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. Idag har jag nöjet att arbeta med utbildning och forskning inom humaniora från ett annat håll i organisationen och i det arbetet har jag stor glädje och nytta av mina tidigare erfarenheter som lektor, forskare och studierektor.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.