Fritjof Fagerlund

Professor at Department of Earth Sciences, Program for Air, Water and Landscape Sciences; Hydrology

Email:
fritjof.fagerlund[AT-sign]geo.uu.se
Telephone:
+4618-471 7166
Visiting address:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postal address:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Short presentation

My research includes geological storage of carbon dioxide, multiphase flow and contaminant transport, flow and transport processes in heterogeneous porous media and fractured rocks, remediation of chlorinated organic contaminants with zero-valent iron nanoparticles and transport of nanomaterials in soil and groundwater. I teach courses about e.g. groundwater and contaminant transport and is the Examiner for MSc theses projects in Environmental and Water Engineering.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har doktorerat vid Uppsala Universitet och har efter detta verkat som forskare först vid Colorado School of Mines, USA, och sedan åter vid Uppsala Universitet. Jag har även varit gästforskare på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU; 20% av fulltid 2012-2015). I min forskning använder jag mig av en kombination av laboratorieexperiment, fältförsök och modellering. För närvarande medverkar jag bl.a. i fältförsök med injektion av koldioxid i en djupa saltvattensakviferer inom EU-projekt och studerar även fastläggningsprocesser för geologiskt lagrad CO2 under kontrollerade förhållanden i laboratoriet, vilket sedan utgör underlag för storskaliga spridningsmodeller. Jag medverkar i handledningen av ett flertal doktorander.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Fritjof Fagerlund