Annika Nilsson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Annika.Nilsson[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 2064
Mobile phone:
+46 70 1679875
Visiting address:
Munken 1, Trädgårdsgatan 20
SE-75309 Uppsala
Sweden
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

visiting researcher at Uppsala Religion and Society Research Centre

Mobile phone:
+46 70 1679875
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postal address:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

My courses

Biography

Research projects:

Administrativa sanktionsavgifter. En komparativ studie av systemen i Norden
Komparativt studium av den rättsliga grunden och systemen för administrativa sanktionsavgifter, särskilt i Europarättslig kontext.

Cooperating departments and schools:
Faculty of law, Helsinki university

Associated reserachers:
Professor Leena Halila, Faculty of law, Helsinki university
Doctoral candidate Veronica Lankinen, Faculty of law, Helsinki university

Funding:
Faculty of law, Helsinki university and the Nordic Council of Ministers

Novel Strategies to Reduce Diffuse Emissions of Micropollutants from On-Site Facilities (RedMic)

Projektet RedMic är inriktat mot att utveckla tekniker och strategier för att minska utsläppen av miljöföroreningar (MF) från enskilda avlopp. De övergripande målen är att 1) identifiera och kvantifiera utsläppen av MF från enskilda avlopp, 2) utveckla och utvärdera nya innovativa reningstekniker, 3) identifiera viktiga källor av MF i privata hushåll och 4) ta fram en effektiv strategi för minskning av diffusa utsläpp från privata hushåll. Utsläppen från de 700 000 hushåll i Sverige som är anslutna till enskilda avlopp är i stort sett okända. RedMic kommer att söka efter MF i avloppsvatten med såväl förutsättningslös som riktad
kemisk analys. Den kemiska metodiken kompletteras med modellstudier av stabilitet och biologiska effekter av MF nedströms reningsverk. Reningstekniker kommer att studeras i en fullskalig forskningsanläggning med utvalda MF, där typiska förhållanden i enskilda avlopp kan simuleras. Viktiga källor i hushåll kommer att spåras med emissionsmodellering samt förbrukningsdata för t.ex. hushållskemikalier, läkemedel och hygienartiklar. I projektets slutskede kommer data på halter av MF från enskilda avlopp, dess miljöegenskaper, källspårning och nya reningstekniker att kombineras i en systemanalys med
riskuppfattningsstudier och en värdering av regulatoriska alternativ. Detta skall resultera i rekommendationer till myndigheter,
skapa möjligheter för utveckling av nya produkter och tjänster samt strategier för minskning av utsläpp av MF från enskilda
avlopp.

Cooperating departments and schools:
Umeå universitet (Kemiska institutionen) Kungliga tekniska högskolan (Institutionerna för mark- och vattenteknik, samt filosofi och teknikhistoria) Sveriges Lantbruksuniversitet (Institutionen för vatten och miljö)

Funding:
Formas

Associated Researchers:
Patrik Andersson, Umeå universitet
Peter Haglund, Umeå universitet
Jerker Fick, Umeå universitet
Misse Wester, Kungliga tekniska högskolan och Totalförsvarets forskningsinstitut Erik Kärrman, Kungliga tekniska högskolan
Karin Wiberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

Website:
http://www.redmic.se

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.