Ingrid Berg

Project coordinator at Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences

Email:
ingrid.berg[AT-sign]circus.uu.se
Mobile phone:
+46 72 9999428
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Project coordinator at Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)

Mobile phone:
+46 72 9999428
Visiting address:
Kyrkogårdsgatan 8 A
753 12 Uppsala
Postal address:
Box 513
751 20 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är sedan oktober 2019 projektsamordnare vid Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus). Jag disputerade 2016 vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur på Stockholms universitet, där jag även var medlem i Forskarskolan för kulturhistoriska studier (FoKult). Mina forskningsintressen rör arkeologihistoria, kritiska kulturarvsstudier och genusrelationer i akademin.Jag är även ordförande för Svenska Arkeologiska Samfundet sedan 2018.

Keywords: archaeology cultural history of science interdisciplinarity critical heritage studies

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.