Lars Sjödin

Visiting teacher at Department of Sociology, Center for social work - CESAR

Email:
lars.sjodin[AT-sign]soc.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är socionom och undervisar på kursen personlig och professionell utveckling. Vanligtvis arbetar jag som kurator inom cancervården på Akademiska sjukhuset. Jag är även doktorand på Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet. I mitt forskningsprojekt studerar jag betydelsen av att dricka alkohol under tonåren via en nationell studie på befolkningsnivå som följer ungdomar över tid. Jag undersöker bland annat riskfaktorer för drickande och utvärderar debutålderns betydelse.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Lars Sjödin