Miia Bask

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Sociology, Faculty

Email:
miia.bask[AT-sign]soc.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

  • PhD in Sociology 2008 (Umeå University, Sweden)
  • Docent in Social Policy 2015 (Åbo Akademi University, Finland)
  • Research Professor 2016-2018 (NOVA, Oslo Metropolitan University, Norway)
  • Member of Associate Editorial Board Sociology (British Sociological Association)
  • Member of Editorial Board Social Inclusion

Academic merits: FD, Docent

Keywords: inequality social policy quantitative methods social exclusion computational social science social stratification

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Miia Bask är universitetslektor i sociologi och docent i socialpolitik. Hon är en kvantitativ sociolog som forskar om social stratifiering och ojämlikhet. Basks doktorsavhandling handlade om socialt utanförskap i Sverige och då speciellt hos individer med invandrarbakgrund och tillhörande olika familjetyper. Hennes forskning som postdoktor rörde sambandet mellan utbrändhet i skolan och avbrott från skolan, internaliserade och utåtagerande problembeteende hos ungdomar, föräldrars utbildningsrelaterade förväntningar och deras förhållande till den uppnådda utbildningsnivån samt teoretiskt och metodologiskt orienterade studier kring ojämlikhetsskapande mekanismer.

Se min hemsida för min CV.

Se Google Scholar för citeringar av min forskning.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.