Anna-Kari Palm

visiting teacher at Department of Education

Email:
anna-kari.palm[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Arbetar deltid som adjungerad universitetsadjunkt med uppdrag som ansvarig lärare på uppdragsutbildning till förskollärare. Har snart avslutat min master i didaktik och pedagogiskt ledarskap. Arbetar i Uppsala kommun som pedagogisk utvecklare och driver det systematiska utvecklingsarbetet på 13 förskolor tillsammans med förskolechef.

Keywords: didaktik ämnesdidaktik pedagogisk utveckling pedagogiskt ledarskap barn- och ungdomsvetenskap pedagogisk utvecklare

Also available at

My courses

Research

Arbetar just nu på att avsluta min masteruppsats som undersöker barns delaktighet och inflytande i relation till undervisning och utbildning. Studien bygger på fokusgruppsintervjuer med förskollärare och barnskötare samt barnintervjuer.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.