Malin Tväråna

lecturer at Department of Education

Email:
malin.tvarana[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 2464
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Fil dr i ämnesdidaktik med inriktning mot de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Jag undervisar på ämneslärarutbildningen och arbetar med lärardriven forskning och utveckling.

Mina forskningsintressen berör samhällskunskapsdidaktik och medborgarbildning, didaktiskt ledarskap och undervisningsutvecklande designforskning, framförallt learning study. Teoretisk inriktning: fenomenografi, variationsteori, verksamhetsteori och designforskning.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.