Frida Gårdenknut

Finance officer at Department of Sociology, Staff

Email:
frida.gardenknut[AT-sign]soc.uu.se
Telephone:
+4618-471 7802
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har det övergripande ansvaret för ekonomin på institutionen. Jag arbetar med externt finansierade bidragsprojekt, håller i nya projektavtal, uppföljning och ekonomisk rapportering under projektets löptid samt slutrapporteringar. De främsta bidragsgivarna är EU, VR, RJ och Forte.

Jag håller i den ekonomiska rapporteringen till ledningsgrupp och styrelse. Rådgivning i ekonomiska frågor. Jag arbetar även med övergripande förbättringar för ekonomifunktionen.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.