Thomas Pettersson

lecturer at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Thomas.Pettersson[AT-sign]jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Universitetsadjunkt i straffrätt (T4) och civilrätt (T2) under vt. 2019.

CV: Se under "Biografi" nedan.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jur.kand., Uppsala universitet (2008)

Huvudsaklig sysselsättning därefter

  • 2009-2011: tingsnotarie, Stockholms tingsrätt
  • 2011-2016: fiskal, Svea hovrätt (inkl. tjänstgöring som tingsfiskal i bl.a. Stockholms tingsrätt och tf. hovrättsassessor i Svea hovrätt)
  • 2016: hovrättsassessor, Svea hovrätt
  • 2016-2017: utredningssekreterare i Domarrekryteringsutredningen (Ju 2016:20), se betänkandet Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)
  • 2017-2018: utredningssekreterare i Ungdomsreduktionsutredningen (Ju 2017:15), se betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
  • vt. 2019: universitetsadjunkt i straffrätt (T4) och civilrätt (T2), Uppsala universitet

Sidoverksamhet

  • 2012 och 2014: sekreterare i skiljeförfaranden
  • 2015-2017: redaktionssekreterare, Svensk Juristtidning
  • 2018-: tf. redaktör och ansvarig utgivare, Svensk Juristtidning

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.