Olof Bortz

visiting researcher at Department of History

Email:
olof.bortz[AT-sign]hist.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A

Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt forskningsprojekt behandlar tolkningar av den tyska nazismen under 1930-talet i USA, Storbritannien och Frankrike. I centrum för undersökningen står demokratins svar på nazismen med särskilt avseende på forskarvärldens roll och kunskapsutbyte länder emellan. Sociologer, statsvetare och jurister – varav vissa nyligen flytt undan förföljelser i Tyskland – sökte förstå och i många fall kritisera nazismen samtidigt som de anslöt till idealet om vetenskaplig objektivitet.

Keywords: tolkningar av nazismen usa storbritannien frankrike 1930-talet sociologi statsvetenskap

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.