Lina Åhlfeldt

PhD student at Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies; Philosophy of Religion

Email:
lina.ahlfeldt[AT-sign]teol.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postal address:
Box 511
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I mitt avhandlingsprojekt analyserar jag pragmatiska och epistemiska argument för och emot gudsuppfattningar som är alternativ till den klassiska teismen. Primärt fokus är panenteism, panteism och processteism. Feministisk filosofi och teologi samt pragmatisk konstruktivism är även ett intresse och utgör delar av avhandlingens teoretiska perspektiv.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.