Ann-Sofie Bergman

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Sociology, Center for social work

Email:
ann-sofie.bergman[AT-sign]soc.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Ann-Sofie Bergman är socionom och fil dr i socialt arbete. Hon disputerade år 2011 vid Linnéuniversitetet. Avhandlingen handlar om familjehemsvård i historiskt perspektiv. År 2018 utnämndes hon till docent. Sedan hösten 2018 är hon anställd som universitetslektor vid Centrum för socialt arbete, Cesar, Uppsala universitet

Academic merits: Docent

Also available at

My courses

Research

Avhandlingsprojekt:

2008, licentiatavhandling, Växjö universitet. Ett gott hem: normer för en lämplig fostebarnsplacering.

2011, doktorsavhandling, Linnéuniversitetet. Lämpliga eller olämpliga hem: fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet.

Avslutade forskningsprojekt:

2014, ”Hemma-hos-insats för barnfamiljer – förekomst, variation och innebörd”. Finansiering: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Projekt tillsammans med Mairon Johansson, Linnéuniversitetet.

2014, ”Utveckling av instrument för att kunna identifiera och stödja barn som har omsorgsansvar i sin familj”. Finansiering: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Projekt tillsammans med Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet, Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Gisela Priebe, Lunds universitet.

2015, ”Stöd i hemmet till barnfamiljer: ungas berättelser om erfarenheter av en barnavårdsinsats”. Finansiering: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

2018, "Familjehemsplacerade barns umgänge och kontakt med anhöriga". Finansiering: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Pågående forskningsprojekt:

2017-2020, ”Personlig assistans och föräldraskap”. Finansiering: Försäkringskassans forskningsfond. Projekt tillsammans med docent Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet ochprofessor Ulla Melin Emilsson, Lunds universitet.

2018-2020, ”Barnavårdsutredning i privat regi – förekomst, organisering och betydelse för praktiken”. Finansiering: Forte. Projekt tillsammans med docent Ulrika Järkestig Berggren och docent Kerstin Arnesson, Linnéuniversitetet, samt professor Titti Mattsson, Lunds universitet.

2020-2022, "Specialiserade team som organisatorisk lösning i arbetet mot våld i nära relation". Projektledare: Professor Maria Eriksson, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.