Joel Gordon Hultsjö

teaching assistant at Department of ALM, Administration, Economy and Hurman Resources

Email:
joel.hultsjo[AT-sign]abm.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postal address:
Box 625
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Joels arbetsuppgifter på Institutionen för ABM inkluderar producerande och publicerande av inspelade föreläsning för distansutbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap, hantering av institutionens hemsida samt studievägledaransvar för Masterprogrammet i Digital Humaniora.

Utöver detta tillkommer även en del kursadministrativt stöd till institutionens studievägledare.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.