Maria Rasmusson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
maria.rasmusson[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 2433
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Har arbetat som lärarutbildare sedan 2001 och undervisar om läs- och skrivutveckling och i didaktik med inriktning mot flerspråkighet och nyanländas lärande. Disputerade 2015 med en avhandling som heter Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat. Har arbetat med läsförståelse och det digitala provet i PISA 2008-2016. Forskningsintressen: läsförståelse, flerspråkighet, transkulturalitet, literacy, storskaliga undersökningar, kvantitativa analysmetoder, PISA, PIAAC

Keywords: flerspråkighet läsförståelse literacy interkulturalitet kvantitativa analyser storskaliga undersökningar

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.