Anna Tunlid

senior lecturer at Department of History of Science and Ideas

Email:
anna.tunlid[AT-sign]idehist.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Postal address:
Box 629
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som koordinator för Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Utöver min anställning som koordinator är jag verksam som forskare. Mina forskningsintressen omfattar biovetenskapernas moderna historia, forskningspolitikens historia samt villkoren för tvärvetenskaplig forskning.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade 2004 i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet på en avhandling om den svenska genetikens etablering och utveckling i Sverige, Ärftlighetsforskningens gränser: Individer och institutioner i framväxten av svensk genetik. Efter disputationen har jag varit verksam vid Forskningspolitiska institutet vid Lunds universitet och därefter vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Från och med 2017 arbetar jag även som koordinator för Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet

Research

Min forskning fokuserar på relationen mellan kunskapsproduktion och olika samhälleliga, politiska och praktiska intressen. Förutom genetikens historia har jag ägnat mig åt molekylärbiologins framväxt samt etableringen av forskningsfälten biologisk mångfald och ekologisk ekonomi. Mitt senaste forskningsprojekt behandlar utvecklingen av medicinsk genetik och genetisk rådgivning under perioden 1950-1980.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.