Ina Stuhlmann

Study adviser at Faculty Offices, Office for Medicine and Pharmacy; Student service, pharmacy, medicine and care

Email:
ina.stuhlmann[AT-sign]uadm.uu.se
Telephone:
+4618-471 5076
Visiting address:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, A4:1

Postal address:
Box 586
751 23 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Studievägledare för apotekar- och receptarieprogrammet som handlägger bl.a. ansökningar om studieuppehåll och återupptagande, gör behörighetskontroller samt administrerar studentsymposiet. Min kollega Ruta och jag turas om att bemanna telefontider måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 9-10:30.

Vårt gemensamma e-post är: farmstudievagledning@uadm.uu.se.

Samtal bokas via: www.timecenter.se/medfarmuu.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.