Gustaf Jansson Bjurhammer

PhD student at Department of Education

Email:
gustaf.jansson-bjurhammer[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorand i Pedagogik och medlem av forskningsmiljön STEP. Mitt forskningsintresse kretsar kring frågor om meriteringssystem och karriärvägar inom akademin.

Vid sidan av min forskning undervisar jag på kurser inom ämneslärarprogrammet och fristående kurser i pedagogik. Jag sitter också med som ledamot i följande organ vid UU: Akademiska senaten (2e vice ordf.), Universitetskol., Doktorandn., Utbildningsv. fakultetsnämnden och Utbildningsv. doktorandrådet (ordf.).

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.