Danielle Friberg

Senior lecturer/Associate Professor at Department of Surgical Sciences, Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery

Email:
danielle.friberg[AT-sign]surgsci.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala

Short presentation

Senior surgeon in ENT since 1999, PhD in 1997 and Ass Professor in 2011 Karolinska Institutet. Senior Lecturer 2017 Uppsala University, responsible for ENT at T8 medical education and T2 speech therapist education. The main research field is Obstructive sleep apnea, with over 50 original papers. Principal supervisor for 7 doctoral students; 4 completed, and the latest registered 2018 at UU. The research group performs 5 randomized controlled trials of pharyngeal surgery in adults and children.

Keywords: obstruktiv sömnapné randomiserade kontrollerade studier svalgkirurgi

Also available at

My courses

Research

Har en forskningsgrupp med tre postdocs och tre doktorander. Två disputerar hösten 2020 på KI, och en registrerad på Uppsala Universitet 2018. Vi bedriver RCT på vuxna och barn med obstruktiv sömnapné (OSA), avseende olika svalgkirurgiska metoder. OSA är en folksjukdom med allvarliga följder om obehandlat. Standard-behandling på vuxna är övertrycksmask (CPAP) eller apnétandskena. Det är dock bara hälften av patienterna som tolererar dessa och det är många patienter som lämnas obehandlade om inte kirurgi kan erbjudas. Vi jämför med standardbehandling tonsillektomi, och utvärderar resultaten 6 månader efter antingen ingen behandling eller efter olika mindre ingrepp i mjuka gommen. Vi mäter förändring i antal andningsuppehåll per sömntimme med gold standard polysomnografi, samt livskvalitet med validerade enkäter. Vi har med våra studier kunnat visa att svalgkirurgi är effektivt, förbättrar symtomen som trötthet, livskvalitet m.m. Likaså på små barn har vi visat att tonsillektomi bör erbjudas till de med måttliga till allvarliga OSA-besvär, medan de med mild OSA och milda symtom kan vänta med operation.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.