Jana Rüegg

doctoral/PhD student at Department of Literature

Email:
jana.ruegg[AT-sign]littvet.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorand i litteraturvetenskap sedan september 2017.

Also available at

My courses

Research

Pågående forskning

Mitt avhandlingsprojekt behandlar svenska förlags utgivning av översatt fiktionsprosa från franska, spanska, och tyska 1970–2016. Syftet är att undersöka hur utgivningsarbetet med den typen av litteratur fungerar på svenska förlag, vilka aktörer som är viktiga och hur bilden av författarskapen anpassas till den nya kulturella kontexten. Förlagens inställning till översatt fiktionsprosa inom det egna förlaget och på den svenska marknaden i stort är av intresse för studien, inte minst ur en förlagshistorisk synvinkel. Synliggörandet av underliggande eller osynliga mekanismer för kulturförmedlingen till svenska förlag är även en del av studiens syfte. Avhandlingen kan ses som en kartläggning över hur och under vilka villkor den samtida svenska förlagsvärlden utger översättningar.

För närvarande fokuseras avhandlingsarbetet på en delstudie om Nobelpristagare i svensk översättning 1970–2016. Studien behandlar svenska förlags utgivning av översatt litteratur ur ett kvantitativt perspektiv, där Nobelpriset utgör urvalskriterium för att få fram de författare som åtnjuter högst prestige inom världslitteraturen. Syftet med studien är att undersöka vilka förlag som introducerade författarskapet på svenska och vidmakthöll det på den svenska marknaden, och vilka förlag som utgav verk av författaren när priset väl tillkännagivits. Därmed går det att urskilja författarskapens förlagsbanor och vilken slags förlag som arbetar med den översatta högprestigelitteraturen. Småförlag och översättare är två typer av aktörer som särskilt kommer att undersökas i denna studie. Studien kommer inom en snar framtid att publiceras med titeln Nobelbanor. Litterära Nobelpristagare efter 1970 på svenska förlag.

Forskningsintressen

Litteratursociologi, förlagsstudier, världslitteratur och översättningsstudier.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.