Linus Ljungström

doctoral/PhD student at Department of Literature

Email:
linus.ljungstrom[AT-sign]littvet.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Also available at

My courses

Research

Pågående forskning

I min avhandling undersöker jag vad som har kallats för ”nyprovinsialism” och som skulle kunna definieras som ”modernistisk landsbygdsrealism”, ”experimentella bygdeberättelser” och/eller ”provinsiellt/regionalt avantgarde”. Det handlar främst om författarna Stina Aronson, Tage Aurell, Thorsten Jonsson, Stig Dagerman och Sara Lidman som i prosaverk såsom Hitom himlen (1946), Nya berättelser (1949), Som det brukar vara (1939), Bröllopsbesvär (1949) respektive Tjärdalen (1953) utforskar gränserna mellan modernism och realism, individ och kollektiv, periferi och centrum. Det gör de genom att bland annat kombinera influenser från det muntliga berättandet och den traditionella folklivslitteraturen med modernismens motstånd mot traditionella berättarstrukturer i en nyskapande helhet.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.