Ida Olenius

PhD student at Department of Theology, Church and Mission studies; Church History

Email:
ida.olenius[AT-sign]teol.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postal address:
Box 511
751 20 UPPSALA

Short presentation

I am a PhD student in Church History. I am studying the Church of Sweden during the Second World War. In particular, I am interested in the methods the Church of Sweden used to strengthen the mental (or "spiritual") preparedness of the civilian population, and how this work and its purpose was viewed by the church as well as by the state authorities.

Keywords: 20th century 1900-tal kyrkohistoria church history world war ii andra världskriget svenska kyrkan church of sweden beredskap

Also available at

My courses

Research

I am studying the Church of Sweden during the Second World War (1939-1945) from the perspective of "spiritual preparedness". This term was used in Sweden in both Christian and secular contexts at this time, and could broadly be defined as the ability of the Swedish population to stay united, endure hardships and withstand defaitism in the face of foreign hostility or attack. My aim is to clarify what the Church did to strengthen this spiritual preparedness among the Swedes and how its work was organised, what the relationship was with the governmental organization Folkberedskapen, and how "spiritual preparedness" was interpreted by the Church. I will also discuss the inspiration for the Church of Sweden's work with spiritual preparedness, and what was done with regards to the famous motto "The Swedish line is the Christian line" of November 1941.

Min forskning handlar om Svenska kyrkan under andra världskriget (1939-1945). Jag undersöker Svenska kyrkans insatser för vad som kallades den "andliga beredskapen" (till skillnad från t.ex. den militära beredskapen), dvs. att stärka den svenska befolkningens sammanhållning, vilja att utstå prövningar och förmåga att motstå defaitism m.m. Jag försöker ta reda på hur verksamheten såg ut, hur den organiserades, hur relationen till statens Folkberedskap såg ut och hur begreppet andlig beredskap tolkades inom kyrkan. Jag har också för avsikt att diskutera varitfrån inspirationen kom till Svenska kyrkans beredskapsarbete och vad som gjordes i samband med att ledamöter ur Kyrkomötet och Riksdagen enades om mottot "Den svenska linjen är den kristna linjen" i november 1941.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.