Sofia Englund

Human resources generalist at Department of Sociology, Staff

Email:
sofia.englund[AT-sign]soc.uu.se
Telephone:
+4618-471 5072
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

vfu-koordinator at Department of Sociology, Center for social work - CESAR

Email:
sofia.englund[AT-sign]soc.uu.se
Telephone:
+4618-471 5072
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Som HR-generalist ger jag kvalificerat och konsultativt stöd utifrån ett arbetsgivarperspektiv till både institutionsledning och övriga medarbetare vid institutionen. Jag handlägger, samordnar och följer upp institutionens ärenden inom HR-området som rekrytering, sjukfrånvaro, rehabilitering, bevakning av doktorandanställningar, semestrar, ledigheter mm.

Som VFU-koordinator är min uppgift att rekrytera H-VFU-platser till alla studenter som ska genomföra sin H-VFU-kurs inom Uppsalaregionen.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.