Inger Nilsen

PhD student at Department of food studies, nutrition and dietetics

Email:
inger.nilsen[AT-sign]ikv.uu.se
Visiting address:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 560
751 22 UPPSALA

PhD student at Center for Clinical Research Dalarna

Visiting address:
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Postal address:
Nissers väg 3
791 82 FALUN

My courses

Research

Kost- och näringsintag, järnstatus och glukosprofil före och efter bariatrisk kirurgi

Bariatrisk kirurgi (exempelvis gastric bypass och sleeve gastrektomi) vid fetma är idag en allt mer förekommande behandlingsmetod. I och med de anatomiska förändringarna av mag-tarmkanalen och medföljande metabola- och endokrina förändringar hos patienten påverkas aptit, matpreferenser, portionsstorlekar, dryckesintag och absorption av energi- och näringsämnen. Tillskott av mikronäringsämnen, inkluderat järntillskott, ges vanligtvis rutinmässigt efter operation. Samtidigt avser operationen som sådan förbättra patientens blodglukosreglering. Vilken roll olika former av mat- och dryckesintag har för glukosnivåerna är inte helt klarlagt. Syftet med aktuellt avhandlingsarbete är därför att närmare undersöka kost- och näringsintag med fokus på järnstatus och interstitiell glukosprofil hos patienter före och efter bariatrisk kirurgi.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.