Haddis Akbari

doctoral/PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
Haddis.Akbari[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 6856
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Haddis Akbari är sedan februari 2016 doktorand i civilrätt, vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet. Forskningen faller inom Haddis forskningsuppdrag som industridoktorand vid Lantmäteriet och bedrivs i samarbete med Fastighetsvetenskapliga avdelningen vid Tekniska högskolan på Lund universitet. Avhandlingsämnet rör: Ett ändamålsenligt och effektivt system för överlåtelse av fast egendom - vilka krav bör ställas på överlåtelseprocessen.
Handledare är Erika P. Björkdahl.

Haddis Akbari var innan sin doktorandtjänstgöring inskrivningsjurist vid Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet. I sin roll som inskrivningsjurist skulle Haddis hantera juridiskt komplicerade ärenden och fungera som stöd och rådgivare inom inskrivningsverksamhetens arbete. Haddis var även en del av myndighetens författningsutvecklinggrupp, vilken har i uppdrag att löpande utvärdera gällande författningars påverkan på inskrivningsverksamheten samt lägga fram förslag på förbättringar i regelverket för berörda departement. Haddis har tidigare arbetat med bland annat immaterialrätt.

Research

Forskningsämne:
Ett ändamålsenligt och effektivt system för överlåtelse av fast egendom - vilka krav bör ställas på överlåtelseprocessen?

Forskningsbeskrivning:
Forskningen som Haddis Akbari bedriver är tvärvetenskaplig och faller främst inom områdena juridik och ekonomi. Forskningen går delvis ut på att bland annat analysera vilka behov för överlåtelse av fast egendom (och rättigheter knutna till överlåtelserna) som finns i samhället idag och inom en rimlig framtid, delvis att analysera vilka krav som bör ställas på överlåtelseprocessen i ett modernt samhälle. Regleringen kring överlåtelse av fast egendom står i fokus och ett rättsekonomiskt perspektiv anläggs i forskningen.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.