Haddis Akbari

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
Haddis.Akbari[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 6856
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Haddis Akbari är sedan februari 2016 doktorand i civilrätt, vid Juridiska institutionen på Uppsala universitet. Hon har även undervisat på juristprogrammet på termin 2 i avtalsrätt och kontraktsrätt samt termin 3 i sakrätt. Avhandlingsämnet är: Ett ändamålsenligt och effektivt system för överlåtelse av fast egendom - vilka krav bör ställas på överlåtelseprocessen?

Haddis Akbari var innan sin doktorandtjänstgöring jurist vid Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet. I sin roll som jurist skulle Haddis hantera juridiskt komplicerade ärenden och fungera som stöd och rådgivare inom inskrivningsverksamhetens arbete. Haddis var även en del av myndighetens författningsutvecklinggrupp, vilken har i uppdrag att löpande utvärdera gällande författningars påverkan på inskrivningsverksamheten samt lägga fram förslag på förbättringar i regelverket för berörda departement. Haddis har tidigare arbetat med bland annat immaterialrätt.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsämne:

Ett ändamålsenligt och effektivt system för överlåtelse av fast egendom - vilka krav bör ställas på överlåtelseprocessen?

Forskningsbeskrivning:

I avhandlingen står giltigheten och den sakrättsliga verkan av särskilda typer av transaktioner och dispositioner i fokus. De aktuella transaktionerna och dispositionerna är förhandsavtal och andra förhandsdispositioner vid överlåtelse av fast egendom samt förfoganderättsinskränkningar i form av förbehåll och förbud. Fastighetsrätten står i centrum. Juridiska områden som särskilt berörs i avhandlingen är avtalsrätt och sakrätt, men även skadeståndsrätt.

Forskningen som Haddis Akbari bedriver är tvärvetenskaplig och faller inom områdena juridik och ekonomi. Forskningen går delvis ut på att bland annat analysera vilka behov för överlåtelse av fast egendom (och rättigheter knutna till överlåtelserna) som finns i samhället idag och inom en rimlig framtid, delvis att analysera vilka krav som bör ställas på överlåtelseprocessen i ett modernt samhälle. Regleringen kring överlåtelse av fast egendom står i fokus och ett rättsekonomiskt perspektiv anläggs i forskningen.

Huvudhandledare är Erika P. Björkdahl.
Biträdande handledare är Peter Strömgren.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Haddis Akbari