Anna Frost

PhD student at Department of Electrical Engineering, Division of Electricity

Email:
anna.frost[AT-sign]angstrom.uu.se
Telephone:
+4618-471 5806
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 65
751 03 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskarstudent med fokus på designoptimering av linjärgeneratorer för vågkraft. Lade fram min licentiatavhandling i maj 2019 och planerar att disputera 2022. Var ordförande 2018/19 respektive vice ordförande 2017/18 i teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR). Satt som doktorandrepresentant i teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden från 1 juli 2017 till 30 juni 2019. Sitter som doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen för institutionen för elektroteknik sedan 1 januari 2020.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.