Sara Hovi

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
Sara.Hovi[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7469
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är sedan hösten 2017 doktorand i civilrätt vid Juridiska fakulteten i Uppsala under professor Håkan Andersson. Mitt avhandlingsprojekt handlar om det allmänna som skadeståndsrättsligt ansvarssubjekt vid överträdelser av regler om offentlig upphandling. Ämnet springer ur ett intresse för dels rättsutvecklingen kring det alllmänna som ansvarssubjekt, dels EU-rättens influens på nationell skadeståndsrätt.

Keywords: jurisprudence civilrätt cls offentlig upphandling skadeståndsrätt eu-rätt

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Bakgrund

Doktorand i civilrätt HT 2017 - nu
Adjunkt i civilrätt VT 2017
Juristexamen 2016

Intresseområden

Civilrätt, särskilt skadeståndsrätt
Det allmännas skadeståndsansvar
EU-rätt
Offentlig upphandling
CLS

Undervisning

Obligatoriska kurser: Terminskurs 2 (Skadeståndsrätt, Avtalsrätt, Kontraktsrätt, Fordringsrätt, Arbetsrätt)
Fördjupningskurser: Skadeståndsrätt, Upphandlingsrätt
Handledning för examensarbeten

Övriga uppdrag

Ordförande för Juridiska fakultetens doktorandråd 2019- nu
Doktorandrepresentant i forskningsutskottet 2019- nu
Medlem av alumnirådet för Juridisk Publikation 2019 - nu
Sekreterare i Juridiska fakultetens doktorandråd 2018-2019
Doktorandrepresentant i utbildningsutskottet 2018-2019
Redaktör för Juridisk Publikation 2013-2015

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.